Monitor Polski

M.P.1956.14.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1956 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1955 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 376 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się w zarządzeniu nr 376 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy (Monitor Polski Nr 120, poz. 1584) następujący błąd:
w § 2 zamiast wyrazów "o 4%" powinny być wyrazy "do 4%".