Monitor Polski

M.P.1948.52.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1948 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 19 maja 1948 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Żelaza i Stali".

W zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Żelaza i Stali" (Monitor Polski Nr. 39, poz. 169) prostuje się następujący błąd:
W § 1 w wierszu szóstym i siódmym zamiast słów: "CENTRALA ŻELAZA I STALI" winno być: "CENTRALA HANDLOWA ŻELAZA I STALI".