Sprostowanie błędów.

Monitor Polski

M.P.2011.117.1185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2011 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) prostuje się następujące błędy:
1)
tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1043 powinien mieć brzmienie:

"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu";

2)
tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1044 powinien mieć brzmienie:

"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej";

3)
tytuł postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu ogłoszonym w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1045 powinien mieć brzmienie:

"Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu";

4)
tytuł postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi ogłoszonym w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1046 powinien mieć brzmienie:

"Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi";

5)
tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru Trybunału Stanu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1056 powinien mieć brzmienie:

"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu";

6)
tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1057 powinien mieć brzmienie:

"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów";

7)
tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1058 powinien mieć brzmienie:

"Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu".