Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

Monitor Polski

M.P.2006.51.549

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lipca 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.