Monitor Polski

M.P.2019.676

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku.