Monitor Polski

M.P.2018.688

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.