Monitor Polski

M.P.2017.657

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku.