Monitor Polski

M.P.2016.602

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku.