Monitor Polski

M.P.2017.656

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 72 partie polityczne. 36 partii politycznych załączyło do sprawozdania opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-72 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne: Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33), Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162), Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231), Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261), Partia Regionów (EwP 286), Partia Libertariańska (EwP 334), Dzielny Tata (EwP 339), Razem Dla Niepełnosprawnych (EwP 349), Legion Patriotów (EwP 352), Moja Polska (EwP 356), Obywatelska Rzeczpospolita Polska (EwP 357), Stonoga Partia Polska (EwP 360) i Frankowicze Przeciw Bezprawiu (EwP 364).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3 Unia Europejskich Demokratów (EwP 12)

Załącznik nr 4 Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 6 Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 7 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 8 Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 9 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 10 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 11 Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 12 Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 13 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 14 Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 15 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 16 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 17 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 18 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 19 Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 20 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 21 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 22 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr 23 Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 24 Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 25 Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 26 Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 27 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 28 Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 29 Wolność i Równość (EwP 227)

Załącznik nr 30 Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 31 Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 32 Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 33 Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 34 Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 35 Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr 36 Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 37 Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 38 Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr 39 Elektorat (EwP 281)

Załącznik nr 40 Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr 41 Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr 42 Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr 43 Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr 44 Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr 45 Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr 46 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 47 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr 48 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr 49 Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr 50 Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr 51 Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325)

Załącznik nr 52 Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Załącznik nr 53 Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr 54 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Załącznik nr 55 Liga Narodowa (dawniej: Tak dla Polski) (EwP 331)

Załącznik nr 56 Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

Załącznik nr 57 Wspólnota (EwP 335)

Załącznik nr 58 Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

Załącznik nr 59 Ruch Narodowy (EwP 338)

Załącznik nr 60 Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)

Załącznik nr 61 Wolność (EwP 343)

Załącznik nr 62 Normalny Kraj (EwP 346)

Załącznik nr 63 Jedność Narodu (EwP 348)

Załącznik nr 64 Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)

Załącznik nr 65 Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr 66 Partia Wolności (EwP 355)

Załącznik nr 67 Biało-Czerwoni (EwP 358)

Załącznik nr 68 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)

Załącznik nr 69 Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

Załącznik nr 70 Godne Życie (EwP 363)

Załącznik nr 71 Republikanie RP (EwP 365)

Załącznik Nr 72 Wolni i Solidarni (EwP 366)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym.

Unia Europejskich Demokratów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku 2016

Unia Polityki Realnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Wspólnota Narodowa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów Rada Naczelna

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

LIGA POLSKICH RODZIN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym 2016

Narodowe Odrodzenie Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

UNIA PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

FORUM SAMORZĄDOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

RUCH KATOLICKO - NARODOWY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2016 r.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Porozumienie Polskie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Prawo i Sprawiedliwość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Liga Obrony Suwerenności

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA ZIELONI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SOCJALDEMOKRACJA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO NARODOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ORGANIZACJA NARODU POLSKIEGO - LIGA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

Sprawozdanie

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolność i Równość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKI RUCH MONARCHISTYCZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO POLSKA RACJA STANU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKIE POROZUMIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ZWIĄZEK SŁOWIAŃSKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

OBRONA NARODU POLSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTII KOBIET

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PRAWICA RZECZPOSPOLITEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo "Piast"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA LEWICA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA POLITYCZNA ELEKTORAT

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

EUROPA WOLNYCH OJCZYZN - PARTIA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PATRIOTYCZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  42

SPRAWOZDANIE

O źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Samoobrona

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  43

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Lepsza Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KONGRES NOWEJ PRAWICY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  45

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA ROZWOJU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  46

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Twojego Ruchu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  47

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  48

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA ZIOBRO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  49

Sprawozdanie

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SAMOOBRONA ODRODZENIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  50

Sprawozdanie

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Demokracja Bezpośrednia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  51

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA EMERYTÓW RENCISTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO LUDOWE "OJCOWIZNA" RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  53

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PARTIA PIRATÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polskie Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Tak dla Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  56

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Razem Zjednoczona Prawica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

WSPÓLNOTA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  58

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Sprawiedliwości Społecznej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Narodowy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA PRZEDSIĘBIORCZA RZECZYPOSPOLITA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  61

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolność (dawniej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  62

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

NORMALNY KRAJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  63

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

JEDNOŚĆ NARODU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  64

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  65

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA RAZEM

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  66

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA WOLNOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  67

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Biało-Czerwoni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  68

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  69

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  70

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Godne Życie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  71

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Republikanie RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  72

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

WOLNI I SOLIDARNI

grafika