Monitor Polski

M.P.2016.492

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 37 partii politycznych było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 69 partii politycznych. Po upływie terminu ustawowego sprawozdania złożyły partie polityczne: Elektorat (EwP 281), Ruch Narodowy (EwP 338) i Jedność Narodu (EwP 348).

35 partii politycznych załączyło do sprawozdania opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy; nie załączyły ich partie polityczne: Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211) i Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327).

Ponadto sprawozdanie złożyła partia polityczna Związek Weteranów Wojny (EwP 212), wykreślona z ewidencji partii politycznych w 2015 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-73 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne: Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33), Racja Polskiej Lewicy (EwP 140), Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211), Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231), Partia Regionów (EwP 286), Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 325), Dzielny Tata (EwP 339), Legion Patriotów (EwP 352), Moja Polska (EwP 356), Obywatelska Rzeczpospolita Polska (EwP 357), Stonoga Partia Polska (EwP 360), Frankowicze Przeciw Bezprawiu (EwP 364) i Republikanie RP (EwP 365).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3 Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 4 Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 6 Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 7 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 8 Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 9 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 10 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 11 Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 12 Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 13 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 14 Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 15 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 16 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 17 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 18 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 19 Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 20 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 21 Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Załącznik nr 22 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 23 Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Załącznik nr 24 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr 25 Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 26 Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 27 Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 28 Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Załącznik nr 29 Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 30 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 31 Wolność i Równość (EwP 227)

Załącznik nr 32 Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 33 Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 34 Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 35 Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 36 Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 37 Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr 38 Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Załącznik nr 39 Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 40 Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 41 Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr 42 Elektorat (EwP 281)

Załącznik nr 43 Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr 44 Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr 45 Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr 46 Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr 47 Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr 48 Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr 49 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 50 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr 51 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr 52 Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr 53 Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr 54 Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Załącznik nr 55 Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr 56 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Załącznik nr 57 Tak dla Polski (EwP 331)

Załącznik nr 58 Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

Załącznik nr 59 Partia Libertariańska (EwP 334)

Załącznik nr 60 Wspólnota (EwP 335)

Załącznik nr 61 Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

Załącznik nr 62 Ruch Narodowy (EwP 338)

Załącznik nr 63 Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)

Załącznik nr 64 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (EwP 343)

Załącznik nr 65 Normalny Kraj (EwP 346)

Załącznik nr 66 Jedność Narodu (EwP 348)

Załącznik nr 67 Razem Dla Niepełnosprawnych (EwP 349)

Załącznik nr 68 Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)

Załącznik nr 69 Partia Razem (EwP 353)

Załącznik nr 70 Ruch Wolności (EwP 355)

Załącznik nr 71 Biało-Czerwoni (EwP 358)

Załącznik nr 72 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)

Załącznik nr 73 Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA DEMOKRATYCZNA - demokraci.pl

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Sprawozdanie

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 roku

Unia Polityki Realnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Wspólnota Narodowa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

sprawozdanie za 2015 r.

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

LIGA POLSKICH RODZIN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym 2015

Narodowe Odrodzenie Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

UNIA PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

FORUM SAMORZĄDOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

RUCH KATOLICKO NARODOWY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych

warunkach ich uzyskania oraz wydatkach poniesionych ze środków

Funduszu Wyborczego w 2015 r.

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Porozumienie Polskie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Prawo i Sprawiedliwość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Liga Obrony Suwerenności

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA ZIELONYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PARTIA NARODOWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Zieloni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SOCJALDEMOKRACJA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO NARODOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Związek Weteranów Wojny

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ORGANIZACJA NARODU POLSKIEGO LIGA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO NARODOWE imienia Dmowskiego Romana

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Wolność i Równość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKI RUCH MONARCHISTYCZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO POLSKA RACJA STANU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKIE POROZUMIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ZWIĄZEK SŁOWIAŃSKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

OBRONA NARODU POLSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTII KOBIET

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo "Piast"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA LEWICA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  42

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

partia polityczna Elektorat

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  43

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

EUROPA WOLNYCH OJCZYZN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PATRIOTYCZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  45

SPRAWOZDANIE

O źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Samoobrona

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  46

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Lepsza Polska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  47

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KONGRES NOWEJ PRAWICY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  48

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA ROZWOJU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  49

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Twojego Ruchu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  50

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  51

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA ZIOBRO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

SAMOOBRONA ODRODZENIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  53

Sprawozdanie

o źródłach pozyskania środków finansowych,

w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania

oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego

w poprzednim roku kalendarzowym

Demokracja Bezpośrednia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

STRONNICTWO LUDOWE "OJCOWIZNA" RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

POLSKA PARTIA PIRATÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  56

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polskie Stronnictwo Demokratyczne

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Tak dla Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  58

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Polska Razem Zjednoczona Prawica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Partia Libertariańska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  61

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Sprawiedliwości Społecznej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  62

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Ruch Narodowy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  63

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA PRZEDSIĘBIORCZA RZECZYPOSPOLITA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  64

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  65

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

NORMALNY KRAJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  66

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Jedność Narodu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  67

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  68

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

"Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  69

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA RAZEM

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  70

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

RUCH WOLNOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  71

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

Biało-Czerwoni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  72

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  73

SPRAWOZDANIE

o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym

PARTIA NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU

grafika