Monitor Polski

M.P.2019.1058

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 143 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r., i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 26 sierpnia 2019 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na pełnomocnikach finansowych 26 komitetów wyborczych.
Pełnomocnicy finansowi następujących komitetów wyborczych zawiadomili Państwową Komisję Wyborczą, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych:
1) Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna;
2) Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska;
3) Komitet Wyborczy Normalny Kraj;
4) Komitet Wyborczy Partii Kierowców;
5) Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów;
6) Komitet Wyborczy Polskie Rodziny Razem;
7) Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej;
8) Komitet Wyborczy Ruch 11 Listopada;
9) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP;
10) Komitet Wyborczy Wyborców ROP;
11) Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego.

Pełnomocnicy finansowi pozostałych 15 komitetów wyborczych obowiązani byli dołączyć do sprawozdań finansowych sprawozdania zawierające opinię biegłego rewidenta wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą. Obowiązek ten wypełniło 13 pełnomocników finansowych komitetów wyborczych, nie wypełnili go pełnomocnicy finansowi Komitetu Wyborczego Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi i Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni.

W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyli pełnomocnicy finansowi 24 komitetów wyborczych. Po upływie terminu ustawowego sprawozdania finansowe złożyli pełnomocnicy finansowi Komitetu Wyborczego Ruch 11 Listopada i Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-26 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych

1) Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna

2) Komitet Wyborczy II Rzeczpospolita Polska

3) Komitet Wyborczy Jedność Narodu

4) Komitet Wyborczy Normalny Kraj

5) Komitet Wyborczy Odpowiedzialność

6) Komitet Wyborczy Partii Kierowców

7) Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

8) Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina

9) Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

10) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

11) Komitet Wyborczy Ruch 11 Listopada

12) Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi

13) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

14) Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

15) Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

16) Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Komitety wyborcze koalicji partii politycznych

17) Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

18) Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

19) Koalicyjny Komitet Wyborczy PolExit - Koalicja

Komitety wyborcze wyborców

20) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

21) Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni

22) Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz' 15

23) Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

24) Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem

25) Komitet Wyborczy Wyborców ROP

26) Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnie dla Częstochowy"

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Jedność Narodu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Normalny Kraj

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Odpowiedzialność

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Partii Kierowców

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Ruch 11 Listopada

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy PolExit - Koalicja

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz' 15

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców ROP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnie dla Częstochowy"

grafika