Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2016.258

Akt indywidualny
Wersja od: 18 marca 2016 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 25 stycznia 2016 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 119 komitetach wyborczych.
W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 105 komitetów wyborczych.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1)
Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni,
2)
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP,
3)
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański,
4)
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego,
5)
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój,
6)
Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika,
7)
Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania - Program dla Śląska,
8)
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości,
9)
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela,
10)
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu,
11)
Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica.

Nie złożyły sprawozdań finansowych następujące komitety wyborcze:

1)
Komitet Wyborczy Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii,
2)
Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Marii Lachowicz,
3)
Komitet Wyborczy Wyborców Veritas in Polonae.

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-116 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni

2. Komitet Wyborczy "Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej"

3. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują

4. Komitet Wyborczy Elektorat

5. Komitet Wyborczy Jedność Narodu

6. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

7. Komitet Wyborczy KORWiN

8. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

9. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

10. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl

11. Komitet Wyborczy Partia Razem

12. Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

13. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

14. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

15. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

16. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

17. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

18. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

19. Komitet Wyborczy "Przedsiębiorcza RP"

20. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy

21. Komitet Wyborczy Samoobrona

22. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

23. Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

24. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

25. Komitet Wyborczy Wspólnota

26. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Koalicyjne Komitety Wyborcze:

27. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

28. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Komitety wyborcze wyborców:

29. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa

30. Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło

31. Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego

32. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego

33. Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory

34. Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

35. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański

36. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody

37. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda

38. Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika

39. Komitet Wyborczy Wyborców "Czartoryski" Zjednoczona Prawica

40. Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu

41. Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak

42. Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse

43. Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

44. Komitet Wyborczy Wyborców - Emeryci Mundurowi

45. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie

46. Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor

47. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego

48. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

49. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego

50. Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka

51. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna

52. Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

53. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas

54. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka

55. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój

56. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

57. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika

58. Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski

59. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek

60. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta "Jesteś Najważniejszy!"

61. Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu

62. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego

63. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty

64. Komitet Wyborczy Wyborców "Kukizʼ 15"

65. Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej - Wasz Senator

66. Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi

67. Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"

68. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego

69. Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel

70. Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania - Program dla Śląska

71. Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15 zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%

72. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

73. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika

74. Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Zdzisława Natanka

75. Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Senator Krzysztof Hauba"

76. Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy

77. Komitet Wyborczy Wyborców Obremski - niezależny Senator z Wrocławia

78. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu

79. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu

80. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP

81. Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski

82. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara

83. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego

84. Komitet Wyborczy Wyborców Piwowarʼ 15 Stop Korupcji

85. Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka

86. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska

87. Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń - Bezrobocie

88. Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur"

89. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu

90. Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015

91. Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie

92. Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu

93. Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu

94. Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

95. Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

96. Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza

97. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązany)

98. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej

99. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości

100. Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowskiʼ 15

101. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa

102. Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem

103. Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji

104. Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy

105. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza

106. Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem

107. Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia"

108. Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela

109. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu

110. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

111. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska

112. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica

113. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW

114. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka

115. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem

116. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy "Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Elektorat

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Jedność Narodu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy KORWiN

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Partii Razem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy "Przedsiębiorcza RP"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Ruch Narodowy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Samoobrona

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wspólnota

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  34

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  37

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  38

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  39

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Czartoryski" Zjednoczona Prawica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  40

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  41

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  42

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  43

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  44

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców - Emeryci Mundurowi

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  46

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  47

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  48

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  49

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  50

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  51

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  52

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  53

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  55

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  56

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  57

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  58

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  59

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  60

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta "Jesteś Najważniejszy!"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  62

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  63

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  64

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Kukizʼ 15"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  65

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej - Wasz Senator

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  66

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  67

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  68

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  69

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  70

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania - Program dla Śląska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  71

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15 zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  72

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  73

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  74

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Zdzisława Natanka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Senator Krzysztof Hauba"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  76

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  77

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Obremski - niezależny Senator z Wrocławia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  78

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  79

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  80

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  81

Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski

ZAŁĄCZNIK Nr  82

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  83

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  84

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Piwowarʼ 15 Stop Korupcji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  85

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  86

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  87

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń - Bezrobocie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  88

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  89

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  90

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  91

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  92

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  93

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  94

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  95

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  96

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  97

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązany)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  98

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  99

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  100

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowskiʼ 15

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  101

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  102

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  103

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  104

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  105

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  106

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  107

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia"

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  108

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  109

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  110

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  111

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  112

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  113

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  114

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMITETU WYBORCZEGO O ŹRÓDŁACH POZYSKANYCH FUNDUSZY ORAZ PONIESIONYCH WYDATKACH NA CELE WYBORCZE

Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  115

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  116

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha

grafika