Monitor Polski

M.P.2015.974

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.

Na podstawie art. 143 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r., i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął: dla komitetów, których kandydaci nie kandydowali w ponownym głosowaniu - 10 sierpnia 2015 r., dla komitetów, których kandydaci kandydowali w ponownym głosowaniu - 24 sierpnia 2015 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 23 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 18 komitetów wyborczych. Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wandy Nowickiej i Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Iwony Piątek. Nie złożyły sprawozdań: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Artura Głowackiego, Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Nowaka i Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki.

Przedłożone sprawozdania finansowe stanowią załączniki nr 1-20 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr 1 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

Załącznik nr 2 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Załącznik nr 3 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

Załącznik nr 4 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Kazimierza Jankowskiego

Załącznik nr 5 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

Załącznik nr 6 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Załącznik nr 7 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

Załącznik nr 8 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

Załącznik nr 9 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

Załącznik nr 10 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

Załącznik nr 11 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Tomasza Łaska

Załącznik nr 12 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Majdańskiego

Załącznik nr 13 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Balli Marzec

Załącznik nr 14 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Andrzeja Morawieckiego

Załącznik nr 15 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wandy Nowickiej

Załącznik nr 16 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

Załącznik nr 17 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

Załącznik nr 18 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Iwony Piątek

Załącznik nr 19 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

Załącznik nr 20 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARIANA JANUSZA KOWALSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  14

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  17

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  19

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE