Monitor Polski

M.P.2015.560

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r., i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 8 maja 2015 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 5 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 3 komitety wyborcze; Komitet Wyborczy Wyborców Ze Śląska - Nie z Partii złożył sprawozdanie po upływie terminu ustawowego. Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Korwin-Mikke - Andrzej Sielańczyk nie złożył sprawozdania finansowego.
Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-4 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Komitety wyborcze wyborców:

4. Komitet Wyborczy Wyborców Ze Śląska - Nie z Partii

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE