Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2014.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r., i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 9 grudnia 2013 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 10 komitetach wyborczych.
W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 9 komitetów wyborczych, po upływie ustawowego terminu złożył sprawozdanie Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka".

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-10 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:
1.
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
2.
Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów
3.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4.
Komitet Wyborczy Samoobrona
5.
Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie
6.
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
7.
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

Koalicyjny Komitet Wyborczy:

8.
Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL

Komitety wyborcze wyborców:

9.
Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Kantor
10.
Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka"

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PIRATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Samoobrona

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA ODRODZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY SOLIDARNA POLSKA ZBIGNIEWA ZIOBRO

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Kantor

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWICA PODKARPACKA"