§ 6. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  6.
1.
Próbki towaru pobiera się w obecności funkcjonariusza celnego.
2.
Pobranych próbek nie odlicza się od ilości zgłaszanego towaru.
3.
Resztki powstałe w wyniku przeprowadzenia badania powinny otrzymać dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.