§ 1. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  1.
Zarządzenie reguluje sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.