§ 3. - Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Monitor Polski

M.P.1990.49.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.