§ 6. - Sposób organizacji czasu pracy urzędów.

Monitor Polski

M.P.2023.1189

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2023 r.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.