§ 4. - Sposób organizacji czasu pracy urzędów.

Monitor Polski

M.P.2023.1189

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2023 r.
§  4. 
Dyrektor generalny urzędu, ustalając rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia w sposób, o którym mowa w § 2 i § 3, w miarę możliwości bierze pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne członków korpusu służby cywilnej.