§ 7. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

§ 7. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.
§  7.
Wypłata odszkodowania przelana na zablokowany rachunek depozytowy osoby uprawnionej do odbioru następuje po przedłożeniu bankowi dokumentów, wymienionych w § 13 pkt 2 i 3 rozporządzenia, na wniosek osoby uprawnionej do jego odbioru w terminach określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia i po dokonaniu potrąceń zaległości, o których mowa w § 13 pkt 3 rozporządzenia.