§ 2. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

§ 2. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.
§  2.
Odszkodowanie za przymusowo wykupione maszyny płatne jest po uprawomocnieniu się orzeczenia o wykupie maszyn i po ich odbiorze przez nabywcę.