Rozdział 3 - Przepis końcowy - Spis wyborców dla wyborów do rad gmin.

Monitor Polski

M.P.1994.25.212

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1994 r.

Rozdział  3

Przepis końcowy

§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.