§ 8. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 8. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.