§ 5. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 5. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  5.
1.
Osoby podlegające spisowi powinny dopełnić tego obowiązku w określonym w § 2 i § 3 terminie przez osobiste zgłoszenie się we właściwym miejscowo okręgowym punkcie spisu i wypełnienie w dwóch egzemplarzach formularza spisowego.
2.
O właściwości miejscowej okręgowego punktu spisu rozstrzyga:
1)
miejsce zatrudnienia w stosunku do osób zatrudnionych w dniu 1 października 1950 r. na podstawie stosunku służbowego lub umowy o pracę;
2)
miejsce zamieszkania - w stosunku do pozostałych osób objętych art. 2 ust. 1.