§ 4. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 4. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  4.
Siedziby okręgowych punktów spisu będą podane w drodze obwieszczenia do publicznej wiadomości.