§ 3. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 3. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  3.
1.
Osoby, które z ważnych powodów nie mogły dopełnić obowiązku zgłoszenia się do spisu w terminie, określonym w § 2, powinny dopełnić tego obowiązku w najbliższym dniu po ustaniu przeszkody. Niemożność stawienia się w dniu wyznaczonym powinna być należycie udowodniona.
2.
Osoby, które w okresie przeprowadzenia spisu (§ 2) wskutek udowodnionej świadectwem lekarskim obłożnej choroby, odbywania służby wojskowej, bądź wyjazdu za granicę, albo innej ważnej przyczyny nie dopełniły obowiązku zgłoszenia się do spisu, powinny zgłosić dane, określone w art. 5, w terminie 30 dni od ustania przeszkody w Naczelnej Organizacji Technicznej (Rejestr Inżynierów i Techników) w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.