§ 2. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 2. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  2.
Spis, przewidziany w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r., przeprowadzony będzie w dniach od 1 do 20 października 1950 r. według następującego terminarza:
Osoby o nazwiskach rozpoczynających się od litery:Termin dopełnienia obowiązku spisu w okręgowym punkcie spisu:
A.B.1i2października1950 r.
C.D.E.F.3i4""
G.H.I.J.5i6""
K.7i8""
L.Ł.M.9i10""
N.O.P.11i12""
R.13i14""
S.15i16""
T.U.17i18""
Z.Ż.19i20""