§ 1. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 1. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  1.
Artykuły powołane w niniejszym zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 329).