§ 2. - Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.
§  2. 2
Służbę pracowniczą tworzą komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw osobowych, kształcenia i dokształcania, socjalnych i bytowych oraz analiz społecznych.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.