Art. 9. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  9.

Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane między Stronami w drodze dyplomatycznej.