Art. 5. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  5.

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą w ramach reprezentacji, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, będą przeprowadzane przez Stronę reprezentującą.