Art. 6. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  6

Uczestnictwo w działalności Centrum innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen

1.
Uczestnictwo w działalności Centrum jest otwarte dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen.
2.
Strona słoweńska powiadomi Stronę polską o zamiarze przystąpienia do działalności Centrum przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo stosujące przepisy Schengen.