Art. 3. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  3

Zasady współpracy w ramach działalności Centrum

1.
Ambasada polska będzie uczestniczyć w działalności Centrum poprzez konsula polskiego, który w zakresie swoich działań będzie podlegać nadzorowi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Konsul polski będzie przestrzegać zasad działalności Centrum, ustanowionych przez Stronę słoweńską.
3.
Strona polska notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o mianowaniu polskiego konsula, zgodnie z artykułem 10 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku.
4.
Konsul polski będzie odpowiadać za przestrzeganie niniejszej Umowy oraz polskich przepisów wizowych i będzie udzielać pomocy dyplomacie Ambasady słoweńskiej (zwanemu dalej "konsul słoweński") w wypełnianiu obowiązków związanych z działalnością Centrum.
5.
Polecenia personelowi Centrum mogą być wydawane tylko przez konsula słoweńskiego.