Art. 27. - Słowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Bratysława.2000.03.23.

Monitor Polski

M.P.2002.6.123

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2001 r.
Artykuł  27

Umawiające się Strony realizować będą postanowienia niniejszej umowy na zasadach wzajemności.

Konkretne formy oraz warunki finansowe współpracy będą uzgadniane w bezpośrednich porozumieniach i programach współpracy między odpowiednimi instytucjami i resortami w ramach ich kompetencji i zgodnie z wewnętrznym prawem państwa Umawiającej się Strony.