Art. 8. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  8
1.
Kontrolę graniczną i celną osób przekraczających granicę państwową na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową mogą dokonywać właściwe organy państw Umawiających się Stron przy wejściu na szlak turystyczny państwa drugiej Umawiającej się Strony i przy jego opuszczaniu.
2.
Osoby przekraczające granicę państwową na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat - zgodnie z przepisami wewnętrznymi państw Umawiających się Stron - przywozić i wywozić środki spożywcze, leki oraz rzeczy osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu, a także sprzęt do uprawiania turystyki i sportu, pod warunkiem powrotnego ich wywozu.