Art. 6. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  6
1.
Przekraczanie granicy państwowej na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową dozwolone jest w wyznaczonych miejscach i określonym czasie jedynie w celach turystycznych.
2.
Wykaz miejsc przeznaczonych do przekraczania granicy państwowej na szlakach turystycznych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.