Art. 5. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  5

Główny Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej i Główny Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowackiej, po wzajemnym porozumieniu się i po uzyskaniu zgody organów celnych, mogą w uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub względami społecznymi przypadkach, przy zachowaniu odpowiednich wymogów kontroli, zezwolić na czasowe przekraczanie granicy państwowej w przejściu granicznym niedostępnym dla tego rodzaju ruchu granicznego.