Art. 2. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  2
1.
Umawiające się Strony zobowiązują się, po wzajemnym uzgodnieniu, otwierać nowe przejścia graniczne.
2.
Otwarcie nowych przejść granicznych nastąpi po przygotowaniu infrastruktury zapewniającej ich odpowiednią przepustowość oraz stosowne warunki do wykonywania sprawnej i skutecznej kontroli ruchu granicznego.
3.
Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.