Art. 16. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  16

Umawiające się Strony poinformują się, w drodze dyplomatycznej, które organy państw Umawiających się Stron uznaje się za właściwe w rozumieniu niniejszej umowy.