Art. 4. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  4

Umawiające się Strony będą udzielać sobie wsparcia w staraniach o pozyskanie środków finansowych Unii Europejskiej na realizację dróg ekspresowych, o których mowa w niniejszej Umowie.