Art. 1. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  1
1. 
Droga ekspresowa S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga ekspresowa R4 na terytorium Republiki Słowackiej zostaną połączone w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik, na I odcinku granicznym między znakami granicznymi 154/2 i 1/156.
2. 
Umawiające się Strony dołożą starań, aby połączenie, o którym mowa w ustępie 1, zostało zrealizowane, w miarę możliwości, do roku 2028.