Art. 9. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  9

Strony będą wspierać współpracę w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności poprzez:

1)
wymianę zespołów muzycznych, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji artystycznych;
2)
stwarzanie możliwości wymiany materiałów informacyjnych w dziedzinie kultury muzycznej, partytur, czasopism fachowych oraz literatury muzykologicznej;
3)
wspieranie prezentacji oryginalnej twórczości autorów działających na terytorium państw Stron;
4)
wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki muzycznej w formie zaproszeń na staże oraz pobyty studyjne, jako obserwatorów festiwali muzycznych i innych ważnych wydarzeń z życia muzycznego.