Art. 8. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  8

Strony będą wspierać współpracę między teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi oraz zespołami baletowymi i operowymi z obydwu państw, zwłaszcza poprzez:

1)
współpracę zespołów teatralnych, w tym współpracę Teatru Narodowego w Warszawie i Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie;
2)
wymianę specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobyty studyjne);
3)
wymianę zaproszeń na festiwale teatralne, operowe i baletowe;
4)
wymianę informacji i zaproszeń na premiery, festiwale teatralne, seminaria, wykłady i inne znaczące wydarzenia teatralne;
5)
wymianę tekstów dramatycznych oraz fachowych czasopism i specjalistycznych publikacji teatralnych;
6)
wymianę nagrań wideo przedstawień teatralnych;
7)
wymianę specjalistów oraz współpracę między Instytutem Teatralnym w Bratysławie a Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie;
8)
współpracę opery i baletu Teatru Państwowego w Koszycach oraz Opery Krakowskiej.