Art. 7. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  7
1.
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy bibliotek, wydawnictw i ośrodków literackich obydwu państw. W tym celu Strony będą wspierać:
1)
wymianę specjalistów (staże, pobyty studyjne, znaczące imprezy o charakterze literackim);
2)
udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony;
3)
współpracę w zakresie rozwoju i stosowania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz sposobu ich wykorzystania w działalności bibliotek;
4)
wymianę dokumentów między bibliotekami obydwu państw.
2.
Strony będą wspierały dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język słowacki i dzieł literatury słowackiej na język polski.
3.
Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między polskimi i słowackimi wydawnictwami oraz udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie i w Bratysławie.