Art. 6. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  6

Strony będą wspierać:

1)
bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji filmowych, zwłaszcza w celu realizacji filmów i świadczenia usług filmowych;
2)
udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udział delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych w państwach Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali;
3)
organizację przeglądów filmowych na zasadach wzajemności.