Art. 5. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  5
1.
Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę muzeów oraz instytucji i organizacji działających w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego obydwu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:
1)
zapobiegania nielegalnemu wywozowi, wwozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe obydwu państw, zgodnie ze stosownymi normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym tych państw;
2)
bezpośredniej współpracy między jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego;
3)
wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz informacji o przygotowywanych seminariach i konferencjach;
4)
udziału specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach dotyczących tej problematyki oraz organizacji staży i pobytów studyjnych;
5)
współpracy Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego (SNP) w Bańskiej Bystrzycy i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz zapewnienia stałego działania narodowej ekspozycji dokumentacji Holokaustu;
6)
rozwoju współpracy w dziedzinie nauki oraz badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a)
miejsc o wysokiej wartości zabytkowej w regionach nadgranicznych - po stronie słowackiej - Czerwony Klasztor,
b)
wzajemnych kontaktów historycznych - miasta tzw. zastawu spiskiego,
c)
postaci historycznych działających w obydwu krajach - Juraj Janosik, Peter Michał Bohúň.
2.
Strony będą wspierać w ramach swoich możliwości udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, projektach wystawienniczych, w tym w szczególności:
1)
Wystawie "Dziedzictwo Tatr" w Bratysławie, organizowanej przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem i Słowackie Muzeum Narodowe w Bratysławie;
2)
Wystawie "Skarby wieków średnich" w Koszycach, organizowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Wschodniosłowackie Muzeum w Koszycach;
3)
Wystawie malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie (2010/2011 r.);
4)
Wystawie "Svetom moje svetom" w Warszawie, organizowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Etnograficzne w Martine (2 połowa 2009 r.).