Art. 3. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  3

W celu rozwijania i doskonalenia współpracy kulturalnej Strony będą wspierać pobyty w ramach wymiany twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki dotyczące tej wymiany Strony uzgodnią w ramach kontaktów roboczych.