Art. 2. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  2

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym twórczości plastycznej, architektury i wzornictwa, w szczególności:

1)
wymianę projektów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji, stowarzyszeń i związków twórczych oraz innych organizacji działających w tym obszarze;
2)
wymianę specjalistycznych materiałów informacyjnych, czasopism i publikacji fachowych, wzajemne rozpowszechnianie informacyjnej bazy danych.