Art. 13. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  13

Strony zobowiązują się do wzajemnego respektowania praw autorskich i praw pokrewnych w stosunku do obywateli i instytucji swoich państw, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym oraz standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.